přihlášení
 
    
registrace

Sdružení zhruba šedesáti praktických lékařů a specialistů z Olomouce a blízkého okolí.

Moravští lékaři provozují ambulantní síť, dostupnou od 7 do 19 hodin. Její součástí je také návštěvní služba přímo u pacienta. Moravští lékaři sází na poskytování společné, odborné a koordinované péče bez zbytečných léků a vyšetření, mezioborovou spolupráci a veřejnou zdravotní edukaci.
Členové družstva Moravští lékaři

banNehrazené výkony

Výkony lékařské péče nehrazené zdravotními pojišťovnami

 • Vstupní prohlídka do zaměstnání
 • Výstupní prohlídka do zaměstnání
 • Mimořádná prohlídka do zaměstnání
 • Vyšetření pro vydání zdravotního průkazu + proškolení z hygienického minima
 • Vyšetření pro způsobilost k vydání  řidičského průkazu
 • Vyplnění formuláře pro komerční pojišťovny( úrazové pojištění, apod.)
 • Výpis ze zdravotní dokumentace (nesouvisející s převzetím do péče jiným lékařem či navazující péčí)
 • Vyšetření a vydání potvrzení o zdravotním stavu
 • (školy,sportovní činnost,úřad práce)
 • Vyšetření před interrupcí, která není ze zdravotních důvodů
 • Vyšetření na skryté krvácení do stolice u pacientů bez potíží do 50-ti let
 • Vyšetření ekg na vyžádání pacienta
 • Vyšetření před nástupem do lázeňské péče (samoplátce)
 • Aplikace očkovacích látek , které nepatří mezi povinné
 • Vyplnění cizojazyčného dotazníku
 • Vyšetření na žádost pacienta, který je registrovaný u jiného lékaře (nikoliv v době jeho zástupu )
 • Vyšetření či ošetření pacienta mimo stanovené ordinační hodiny, a to třeba i na výslovné
 • přání pacienta – po domluvě ( nehradí se poskytnutá zdravotní péče, ale možnost přístupu
 • k lékaři mimo ordinační hodinu)
 • Odběry krve na žádost pacienta na různá vyšetření bez indikace k vyšetření + poplatek v laboratoři za jednotlivá vyšetření ( chlamydie, borelie, onkomarkery atd.)

Ukázka ceníku zdravotních pojišťoven

Pokud by výše uvedené výkony byly jimi hrazeny, hodnota v korunách by vznikla násobením  počtu bodů koeficientem  1,1
 • komplexní vyšetření  praktickým lékařem: 643 Kč
 • opakované komplexní vyšetření: 432  Kč
 • cílené vyšetření (jednoho systému): 167  Kč
 • administrativní výkon: 68  Kč
 • podrobný výpis ze zdravotní dokumentace: 205  Kč
 • očkování: 168  Kč
 • edukační pohovor s pacientem či rodinou: 205  Kč
 • stanovení okultního krvácení: 182  Kč
 • telefonická konzultace: 68  Kč
 • návštěva v den pracovního volna: 200  Kč

Ceny lékařů se z pochopitelných důvodů liší, někteří mohou zpoplatnit práci mimo ordinační dobu, odběry na žádost pacienta apod.
Poslání Družstva moravských lékařů PDF Tisk Email

K vytvoření subjektu „Moravští lékaři, družstvo“ nás vedly jak Ministerstvem zdravotnictví ČR proklamované i realizované změny v systému řízení zdravotnictví, tak především reálný, více či méně samovolný vývoj v oblasti struktury poskytovatelů zdravotní péče na zdravotnickém trhu v našem regionu.

argaiv1116

 

Domníváme se, že dlouhodobým trendem je koordinovaná spolupráce lékařů , poskytovatelů zdravotní péče i ostatních subjektů v konkrétních podmínkách v rámci systému řízení zdravotnictví ČR. Zdravotnictví je, ať chceme nebo ne, součástí tržního prostředí, byť ve své specifické podobě. Dokladem toho jsou již fungující nebo vznikající soukromé integrované sítě zdravotnických zařízení. Jsme si vědomi potřeby společného koordinovaného postupu individuálních ambulantních lékařů v konkrétních reálných podmínkách Olomouckého regionu. Tento postup musí na jedné straně - zajistit individuální svébytnost a identitu soukromým ambulantním lékařům, a na druhé straně - poskytnout výhody silného uskupení (subjektu), které je schopno být adekvátním partnerem ostatním subjektům ve zdravotnickém systému, a v případě potřeby efektivně hájit své zájmy na trhu zdravotnických služeb v regionu.

 

„Moravští lékaři, družstvo“ je platformou konkrétních ambulantních lékařů v konkrétním regionu. Tento subjekt nenahrazuje žádné jiné subjekty, instituce ani organizace, které již v rámci ČR působí.

 

Provozovatel: © Moravští lékaři, družstvo 2008-2009, Helsinská 261/13, 779 00 Olomouc

Design: © Ivo Hanuška-HMP, Schweitzerova 24, 779 00 Olomouc, 2009 s použitím vzoru NewArchitect - Shape5.Com.

Tento web podporuje OpenSource technologie.

Testováno pro: MSIE 6, MSIE7, MSIE8, FilreFox 2.0+, Opera 9+ a Google Chrome. 

Zprávy z družstva RSSv 2.00
[CNW:Counter] TOPlist